Välkommen till Svenska Industrins IP Förenings hemsida

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Årsmöte 2015

Tisdagen den 3 februari på Citykonferensen, Stockholm

Dagordning, inbjudan, program och övriga handlingar läggs ut i januari

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SIPF valberedning

Nu har valberedningen börjat sitt arbete att föreslå kandidater. Vi mottager gärna förslag
på medlemmar till styrelse, patentutskott och varimärkesutskott.

 

Vill du vara aktiv i föreninigens styrelse?

Styrelsearbetet omfattar åtta styrelsemöten om året och en del arbete inom
de områden du väljer att engagera dig i.

 

Vill du vara med i något av våra utskott?

Arbetet i utskotten formar deltagarna själva. Det primära syftet är att sammanställa
svar på remisser och vara delaktig i planeringen av föreningens möten.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Christer Falk (valberedningen) christer.falk@ericsson.com eller
Annika Kilander (ordförande) annika.kilander@brann.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information om rättegångsreglerna i den enhetliga patentdomstolen

www.unified-patent-court.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stipendiat

Skadestånd vid patentintrång, Jonas Hellberg

För mer info och beställning av avhandlingen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Höstmöte 2014

 7 oktober på Myntkabinettet, Stockholm

Presentationerna finns under Möten

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Besöket av EPO:s president Benoît Battistelli

Frågor som ställdes till Presidenten under mötet.

Frågor som skickades in i förväg och som kommer att kommenteras av EPO

Kommentarer från EPO
 

Besöket uppmärksammades bland annat av SVT.

 Inslaget hittar du här, det börjar 06:05 in i sändningen.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se