Välkommen till Svenska Industrins IP Förenings hemsida

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Besöket av EPO:s president Benoît Battistelli

2 oktober 2014

PRV bjöd in till träff med EPO:s president Mr. Benoît Battistelli. UPP, patentlagsharmonisering samt EPO:s behandlingstid var några av de ämnen som  berördes.

 

Frågor som ställdes till Presidenten under mötet.

Frågor som skickades in i förväg och som kommer att kommenteras av EPO
 

Besöket uppmärksammades bland annat av SVT.

 Inslaget hittar du här, det börjar 06:05 in i sändningen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information om rättegångsreglerna i den enhetliga patentdomstolen

www.unified-patent-court.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stipendiat

Skadestånd vid patentintrång, Jonas Hellberg

För mer info och beställning

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Höstmöte 2014

 

7 oktober på Myntkabinettet, Stockholm

Anmälan

Dagordning

Inbjudan med program

Inval

Deltagande ger 6 PVU-timmar

 

Presentationerna finns under Möten

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Årsmöte och 75-årsjubileum!

I år firar SIPF 75 år som förening.

Detta uppmärksammades med lite extra festligheter på årsmötet.

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se