Välkommen till Svenska Industrins IP Förenings hemsida

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information om rättegångsreglerna i den enhetliga patentdomstolen

www.unified-patent-court.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Vårmöte 2014

Vårmötet hölls tisdagen 27 maj i Uppsala.

 

Program för vårmötet.

Dagordning (med inval av nya medlemmar och motion).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Årsmöte och 75-årsjubileum!

I år firar SIPF 75 år som förening.

Detta uppmärksammades med lite extra festligheter på årsmötet.

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se