Välkommen till Svenska Industrins IP Förening

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Årsmöte 2016

Preliminärt datum för årsmötet 2016 är 4 februari.

Mer information kommer under hösten/vintern.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SIPF Valberedning

Nu har valberedningen börjat sitt arbete att föreslä kandidater. Vi mottager gärna förslag på medlemmar till styrelse, patentutskott och varumärkesutskott.

 

Vill du vara aktiv i föreningens styrelse?

Styrelsearbetet omfattar åtta styrelsemöten om året och en del arbete inom de områden du väljer att engagera dig i.

 

Vill du vara med i något av utskotten?

Arbetet i utskotten formar deltagarna själva. Det primära syftet är att sammanställa svar på remisser och vara delaktig i planeringen av föreningens möten.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Thorunn Grenmark (valberedningen) thorunn.grenmark@cinnober.com eller Annika Kilander (ordförande) annika.kilander@brann.se

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information om rättegångsreglerna i den enhetliga patentdomstolen

www.unified-patent-court.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stipendiat

Skadestånd vid patentintrång, Jonas Hellberg

För mer info och beställning av avhandlingen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Besöket av EPO:s president Benoît Battistelli

Frågor som ställdes till Presidenten under mötet.

Frågor som skickades in i förväg och som kommer att kommenteras av EPO

Kommentarer från EPO
 

Besöket uppmärksammades bland annat av SVT.

 Inslaget hittar du här, det börjar 06:05 in i sändningen.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se